Kontakt

Masarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Baranowie


Kontakt telefoniczny:

tel.: 81 883 40 23

Adres biura Gminnej Spółdzielni:

ul. Rynek 12
24-105 Baranów

tel.: 81 883 40 15
fax: 81 883 40 26


Zobacz nas na mapie

Nasze działy:
www.piekarnia.gsbaranow.pl
www.gsbaranow.pl

Formularz kontaktowy:

Masarnia Gminnej Spółdzielni „Samopoc Chłopska” w Baranowie, 2019
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestujaca w obszary wiejskie". Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.